A HC Építő Kft. Integrált Menedzsment politikája

A HC Építő Kft. kinyilvánítja azon elkötelezettségét, hogy az építőipari tevékenységére vonatkozó minőségi, környezetvédelmi, valamint munka-, és egészségbiztonsági követelményeket, jogszabályokat, szabványokat, műszaki előírásokat és a társaság által vállalt egyéb követelményeket betartja.
Célul tűzi ki a megrendelői igények magas színvonalon történő teljesítését, a tevékenységének folyamatos fejlesztését és szervezettebbé tételét, valamint a minőségi munkavégzés szinten tartását és növelését, a megrendelők elégedettségének elnyerése érdekében.
Elkötelezi magát a környezetszennyezés, valamint a sérülések és egészségkárosodások megelőzésére az által, hogy fokozott figyelmet fordít környezetvédelmi, valamint munka-, és egészségbiztonsági teljesítményének folyamatos fejlesztésére.

A HC Építő Kft. határozott szándéka, hogy a régióban megerősítse pozícióját, ennek érdekében:

 • Az ISO 9001, ISO 14001, valamint az OHSAS 18001 szabványok szerinti Integrált rendszert vezetett be és működtet a mindennapi munkavégzés során, valamint annak eredményességét és hatékonyságát folyamatosan fejleszti.
 • Magasan kvalifikált szakemberekkel, folyamatos képzéssel, s az ebből fakadó magasabb szintű munkavégzéssel törekszik megrendelőinek elégedettségének elnyerésére.
 • A minőséggel, környezetvédelemmel, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos célrendszerét meghatározta és folyamatosan értékeli annak eredményességét.
 • Építőipari tevékenységének környezetre gyakorolt hatásait, valamint munka-, és egészségbiztonsági kockázatait rendszeresen és szisztematikusan átvizsgálja és értékeli, melynek eredményeként intézkedéseket tesz a környezet terhelésének, valamint a sérülések és egészségkárosodások megelőzésére.
 • Szakszerű előkészítéssel és ütemezéssel, megfelelő munkaszervezéssel és az elérhető legjobb technikai feltételek alkalmazásával gondoskodik az erőforrások optimalizálásáról.
 • Folyamatos nyomon követéssel, és ellenőrzéssel gondoskodik a munkavégzés színvonalának emeléséről.
 • A teljesítésbe bevont partnereitől elvárja, hogy a társaság által előírt legmagasabb minőségi színvonalon teljesítsenek.
 • A munkafolyamatok teljesítésébe bevont külső partnereitől elvárja, hogy a tevékenységeikhez bizonyítottan alkalmas gépeket, eszközöket és berendezéseket megfelelő műszaki és a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban alkalmazzanak.
 • Integrált rendszerét a folyamatosan változó jogszabályi, megrendelői követelményekhez és igényekhez igazodva fejleszti.
 • A munkafolyamatok teljesítésébe bevont külső partnereitől is elvárja és megköveteli a kifogástalan minőséget, és a jogkövető magatartást.
 • Az Integrált politikát nyilvánossá teszi, és erről folyamatosan informálja partnereit.
 • Működési területének a régióban minél nagyobb területre történő kiterjesztésével kívánja növelni piaci részesedését. Ezen feltételek kielégítése erősíti a HC Építő Kft. hírnevét, és hozzájárul kitűzött céljainak és előirányzatainak eléréséhez.